DKF 2019

KOMUNIKAT O ROZSTRZYGNIĘCIU

Pobierz pełną treść komunikatu klikając tutajXIII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2019

Dolnośląskie Centrum Filmowe (dawniej Odra-Film) ogłasza XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

DCF będzie uczestniczyło w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2019 roku. Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”.

ISTOTNE ZMIANY:

 • nowy wzór wniosku i kart ocen dla poszczególnych rodzajów filmów;
 • wymóg złożenia wniosku wraz z załącznikami również w formie elektronicznej (dopiero po akceptacji projektu na poziomie oceny formalnej);
 • producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji Konkursu;
 • Komisja Konkursowa nie będzie rozpatrywała wniosków producentów, którzy zalegają z raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach Konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
 • modyfikacja trybu dokonywania ocen eksperckich, tj. rozdzielenie oceny merytorycznej
  i ekonomicznej, zmiany progów punktowych gwarantujących zakwalifikowanie projektu do III etapu Konkursu, modyfikacja kryteriów oceny;
 • prezentacja projektów przed Komisją Konkursową jako jeden z elementów III etapu Konkursu;
 • wymóg przedłożenia najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF wszystkich podpisanych decyzji (w przypadku PISF, Eurimages i ewentualnie dystrybutora) lub umów, na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż Konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski do Konkursu można składać od 15 lutego 2019 do 8 marca 2019 do godz. 14.00 pod adresem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Dolnośląskie Centrum Filmowe (do listopada 2018 jako Odra-Film) jest operatorem środków finansowych przekazywanych rokrocznie przez Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem oraz Wrocławiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji. W dwunastu dotychczasowych edycjach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego DCF dofinansowało blisko 70 produkcji, w tym tak znaczące tytuły jak „Pokot” Agnieszki Holland, „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego czy „80 milionów” Waldemara Krzystka. DCF to również kina we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które poza codziennym repertuarem studyjnym oferują widzom szereg pokazów specjalnych, spotkań z twórcami, debat oraz cykli tematycznych i edukacyjnych animujących rozwój kultury filmowej w regionie.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.


PLIKI DO POBRANIA

 1. Regulamin DFF 2019
 2. Wniosek DFF 2019
 3. Karta oceny – fabuła 2019
 4. Karta oceny – dokument 2019
 5. Karta oceny – animacja 2019
 6. Karta oceny ekonomicznej 2019
radioram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw
wtwlogo strefawroclaw radiowroclaw wroclawmiastospotkan sieckinlokalnych logo skil logo skil