Europejski Dzień Kina Artystycznego

BEKSINSCY - fotos z tytuem 003Już w niedzielę 15 października świętujemy w DCF-ie Europejski Dzień Kina Artystycznego! O godz. 18:30 zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu „Beksińscy. Album wideofoniczny” w reżyserii Marcina Borchardta. Ceny biletów: 18-22 zł.

Z okazji Europejskiego Dnia Kina Artystycznego kina studyjne i lokalne w całej Europie przygotowują specjalne projekcje i programy skupione wokół europejskiej kinematografii, aby wspólnie szerzyć różnorodność kulturową na całym kontynencie. To też okazja do zwrócenia uwagi, że kino jest nie tylko publicznym miejscem spotkań kulturowych, ale przede wszystkim pełni ważną funkcję społeczną. Wydarzenia w ramach Europejskiego Dnia Kina Artystycznego odbędą się w 50 kinach niezależnych w całej Polsce.

W DCF-ie zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu o Zdzisławie Beksińskim, wybitnym polskim malarzu i historia jego niezwykle trudnej i skomplikowanej relacji z synem Tomaszem, popularnym dziennikarzem muzycznym. Dzięki wykorzystaniu niezwykle bogatego zbioru dźwiękowych, filmowych i fotograficznych materiałów z archiwum Beksińskich, udało się zrekonstruować wstrząsający dramat rodzinny i stworzyć film wyjątkowy.

21557797 1704205922969870 7515016383669420876 n

Oficjalna strona :
www.artcinemaday.org

Organizatorzy:
CICAE - Art Cinema - Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin Art-house'owych to sieć krajowych związków kin oraz kin niezależnych, festiwali filmowych, nie wyłączając przy tym dystrybutorów. Celem działania organizacji działającej od 1955 roku jest promowanie różnorodności kulturowej w kinach i na festiwalach filmowych, oraz wspieranie produkcji poprzez nakierowanie na inicjatywy kulturowe. CICAE pomaga w uzyskaniu wsparcia dla filmów artystycznych od organów rządowych i wspiera dystrybucję filmów z całego świata na cały świat.

Europa Cinemas to pierwsza sieć kinowa skupiająca się na europejskich filmach założona w 1992 roku w ramach programu Unii Europejskiej „Media”. Obecnie obejmuje 2,350 sal projekcyjnych w 977 kinach oraz zrzesza 596 miast w 42 krajach. Głównymi celami projektu jest nie tylko zwiększenie liczby filmów europejskich w ofercie kin czy promowanie różnorodności w repertuarze, ale również zbudowanie sieci kin, które będą prowadziły wspólne przedsięwzięcia na szczeblu krajowym i europejskim.

Polscy partnerzy projektu

Stowarzyszenie Kin Studyjnych - główny organizator wydarzenia w Polsce, zrzesza podmioty prowadzące kina studyjne i lokalne, osoby zaangażowane w działalność tych kin oraz inne osoby realizujące cele stowarzyszenia, do których należy m.in.: współpraca z organizacjami działającymi na rzecz kina i filmu artystycznego, promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii artystycznej, niezależnej oraz alternatywnych gatunkach twórczości filmowej, rozwój kultury filmowej i prowadzenie edukacji filmowej, czy też wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich podmiotów.

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych działająca przy Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym
Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci - FINA, który w zamian wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego – z punktu widzenia programu Sieci - repertuaru kinowego.

Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polski Instytut Sztuki Filmowej powstał w 2005 roku na mocy uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii.
Do głównych zadań Instytutu należy wspieranie rozwoju polskiej kinematografii poprzez dofinansowanie realizacji projektów filmowych na wszystkich etapach: scenariusza, developmentu i produkcji filmu. PISF wspiera również promocję polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą. Współfinansuje organizację festiwali, przeglądów, retrospektyw, a także kampanie promocyjne najlepszych polskich filmów.
Instytut przeznacza znaczne środki na edukację i upowszechnianie kultury filmowej, oraz na modernizację infrastruktury kinowej, doskonalenie zawodowe filmowców i działalność Dyskusyjnych Klubów Filmowych.
ram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw wtwlogo