46. Forum Wokół Kina
O FORUM

46. Forum Wokół Kina odbędzie się we Wrocławiu
w Dolnośląskim Centrum Filmowym (DCF)
w terminie 10-13.12.2018 r.

Forum Wokół Kina to impreza branżowa środowiska związanego z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów. Skierowana do właścicieli i operatorów kin tradycyjnych, studyjnych, multipleksów oraz dystrybutorów filmowych, producentów sprzętu kinotechnicznego i usługodawców związanych z rynkiem kinowy. Uczestnikami będą też reprezentanci organizacji pozarządowych instytucji publicznych zajmujących się edukacją filmową, a także twórcy nagradzanych filmów.

Forum Wokół Kina to wydarzenie niezwykłej rangi, łączące świat sztuki z wątkami biznesowymi. W trakcie Forum odbywać się będą warsztaty, prelekcje, pokazy filmów oraz prezentacje ofert dystrybutorów. Forum stwarza okazje do dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem polskich kin, a przede wszystkim z okreslaniem kierunku trendów repertuarów w nadchodzących miesiącach.

Do zobaczenia na 46. Forum Wokół Kina